Procedura dla usług inżynierskich związanych z serwisem

Badanie produktu

Ta procedura opisuje kroki, które należy podjąć, aby inżynierowie serwisowi firmy Baldwin Filters byli w stanie zamknąć proces badania produktu z pola. Każdy krok tej procedury jest konieczny, aby zapewnić najbardziej dokładne i jak najszybsze badanie.

Jeśli filtr jest podejrzany o spowodowanie awarii, nie należy wyrzucać dowodów. W celu realizacji roszczeń gwarancyjnych, należy przeprowadzić Procedurę Badania Produktu...

  1. Prosimy wypełnić Formularz Raportu Polowego (formularz 387). Opis wydarzeń należy zamieścić na osobnym arkuszu.
  2. Należy pozyskać próbki oleju, paliwa lub chłodziwa, które były obecne w układzie w momencie awarii.
  3. Należy zachować uszkodzone części jako dowód zgłaszanych uszkodzeń.
  4. W przypadku filtra powietrza, należy zaślepić otwór/otwory taśmą, aby zapobiec przed przedostawaniem się kurzu do danego elementu podczas transportu.
  5. Należy przesłać kopie wszelkich rachunków za naprawę.
  6. Należy wysłać cały podejrzewany filtr wraz z uszczelkami.

Jeśli został złożony wniosek o badania związane z rozpatrzeniem gwarancji, do wniosku powinny być również załączone rachunki (a nie szacunkowe kwoty) za naprawy. Uszkodzone elementy wyposażenia, takie jak: łożyska, tuleje itp., powinny być zachowane przez klienta do ewentualnego zbadania przez inżynierów serwisowych.

Filtrów NIE należy rozcinać ani manipulować przy nich w żaden inny sposób. Może to uniemożliwić przeprowadzenie obiektywnej analizy i badania, oraz może spowodować utratę gwarancji.
O szkodach i roszczeniach należy poinformować natychmiast po ich zaistnieniu. Każde roszczenie będzie poddane starannej i obiektywnej analizie. Jeśli okaże się, że produkt firmy Baldwin jest przyczyną powstania uszkodzeń, firma Baldwin zapłaci koszty wymagane do naprawy sprzętu do stanu w jakim się znajdował w momencie wystąpienia awarii. Płatność wynikające z odpowiedzialność nie obejmują szkód następczych, takich jak przestoje, rachunki za nocleg itp.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące tej procedury lub badań produktu, prosimy o kontakt z naszym Zespołem inżynierów serwisowych pod numerem (308) 237-9729.
 

Podobna tematyka